Home arrow Obiective
Obiective
Amintim aici punctual obiectivele noastre de baz?, urmând a le anun?a ulterior ?i pe cele ce ne vor fi sugerate pe parcurs ?i care s? aib? ca beneficiari elevii merituo?i ai ora?ului nostru :

 
  • înfiin?area ?i organizarea periodic? a Concursului de matematic? „Vasile Dumitrache”

  • crearea ?i administrarea unei burse de studii "Vasile Dumitrache” ce urmeaz? a se decerna anual celui mai bun elev la matematic? din Bârlad

  • publicarea unui volum comemorativ la împlinirea a 85 de ani de la na?terea profesorului Vasile Dumitrache

  • promovarea ?i sus?inerea tinerilor dota?i intelectual prin acordarea de burse, ajutorarea copiilor defavoriza?i dar care au interes ?i rezultate la  înv???tur?.

 

  • realizarea unui bust al profesorului Vasile Dumitrache, amplasat în incinta sau în curtea liceului

  • ini?ierea demersului oficial pentru atribuirea numelui Vasile Dumitrache unei str?zi din Bârlad

  • ini?ierea de cercuri de studii, organizarea de conferin?e, colocvii, simpozioane ?i sesiuni ?tiin?ifice, precum ?i integrarea unora din activit??ile funda?iei în programe culturale locale ?i / sau regionale (Zilele culturale ale Bârladului), colabor?ri cu alte institu?ii culturale (Academia Bârl?dean?) etc.


        La împlinirea unui an de la întemeiere, Funda?ia „Vasile Dumitrache”  se afl? în plin proces de definire ?i confirmare a identit??ii  ?i î?i num?r? deja, cu satisfac?ia unor promisiuni ?inute, primele realiz?ri: Concursul de matematic? „Vasile Dumitrache”, devenit Interjude?ean, este la a doua edi?ie, Cabinetul de matematic? „Vasile Dumitrache”, inaugurat la 15 septembrie 2008, odat? cu  lansarea volumului omagial „Profesorul. Vasile Dumitrache sau lec?ia iubirii de ?coal?”.

        Tot în incinta Liceului „Mihai Eminescu”, Funda?ia ?i-a stabilit noul sediu, în imediata vecin?tate a Cabinetului de matematic?.

        Cel mai ambi?ios dintre proiectele Funda?iei este în faza preg?titoare: o ?coal? în regim privat, cu elevi ?i profesori selecta?i ?i motiva?i,  cu un program de preg?tire intensiv? în matematic?, filozofie ?i limba englez? ?i  care s? asigure formarea competen?elor ?i s? aplice acela?i mod de evaluare, acelea?i credite ca în afar?, ?i un bacalaureat interna?ional.


User Comments

Comment by on 2009-10-27 13:57:07
Initiativa Fundatiei Vasile Dumitrache este laudabila si merita admiratia birladenilor. Trebuie apreciata la justa valoare si contributia sponsorilor - dlui Margelus Burga - precum si activitatea sustinuta de comitetul director al Fundatiei. Felicitari pentru prezenta la festivitaile omagiale din acest an a unor personalitati remarcabile ale vietii stiintifice si academice romanesti , precum si popularizarea Concursului de matematica in judetele invecinate. Cred ca ar fi necesare si punerea in practica a celorlalte obiective declarate ale Fundatiei : infiintarea unei clase speciale de matematica - pepiniera unor viitoare succese in acest domeniu - , rasplatirea celui mai valoros elev la matematica din Barlad, cu cele mai bune performante - stimulent si pentru o competitivitate sporita in plan scolar ! , derularea unor colocvii si seminarii pe teme de larg interes stiintific. Tuturor celor care trudesc pentru mersul inainte al Fundatiei , succes !
Your Name / Email Address
Security Check. Please enter this code Listen to code

Caut? pe site
Din galeria foto
Donate via PayPal
Concursuri
7 mai 2011 - Edi?ia a IV-a
24 apr 2010 - Edi?ia a III-a

fvd_blog_sidebar.png