Home arrow Calendar activit??i
Calendar activit??i
Centrul de Performan?? n Matematic? Vasile Dumitrache

ntlnire programat? smb?t?, 30 noiembrie 2013, ora 10:00 la ?coala Gimnazial? George Tutoveanu

Funda?ia Vasile Dumitrache, n colaborare cu ?coala Gimnazial? George Tutoveanu, invit? elevii pasiona?i de matematic? din clasa a V-a de la ?colile din Brlad s? participe la concursul de selec?ie pentru admiterea la Centrul de Performan?? n Matematic? Vasile Dumitrache.

Acest centru ofer? elevilor cu dotare ?i cu interes n studiul matematicii posibilitatea dezvolt?rii aptitudinilor ?i a cuno?tin?elor acumulate n programul de ?coal? prin ore de studiu ?i practic? suplimentare. S?pt?mnal, prof. Dumitru Mihalache, prof. Marian Tetiva ?i prof. Marcel Rotaru, cadre didactice cu mare experien?? ?i cu reu?ite remarcabile n preg?tirea elevilor olimpici brl?deni, vor conduce ore de matematic?, att teoretice, ct ?i aplicative, pe un palier de perfoman?? superior programei ?colare.

Conceput ca un proiect coerent, desf??urat pe parcursul a patru ani, urm?rind evolu?ia grupului de elevi selec?iona?i pe durata ntregului gimnaziu, Centrul de Performan?? n Matematic? Vasile Dumitrache va asigura condi?ii superioare de preg?tire ?i un mediu stimulativ pentru to?i participan?ii.

Pentru a ob?ine informa?ii suplimentare v? invit?m s? suna?i la num?rul de telefon o744 637166.

 
23, 24 aprilie 2010

CONCURSUL INTERJUDE?EAN DE MATEMATIC? VASILE DUMITRACHE  edi?ia a III-a

Smbata 24 aprilie 2010, Liceul Teoretic M.Eminescu Brlad n colaborare cu Fundatia Vasile Dumitrache, sub egida Inspectoratului Judetean Vaslui organizeaza Concursul Interjudetean de Matematica Vasile Dumitrache.
Premiile, pentru fiecare an de studiu, sunt dupa cum urmeaza:

-  premiul I - 500 lei
-  premiul al II-lea 300 lei
-  premiul al III-lea 200 lei
-  2 mentiuni 100lei
si sunt oferite de Fundatia Vasile Dumitrache.
Editura Nemira va oferi premii n c?r?i.     

Lotul scolii dumneavoastra va fi constituit din maxim 3 elevi pe an de studiu pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a . Programa de concurs este cea aferenta anului de studiu n curs. Va rugam sa confirmati prezenta echipajului scolii dumneavoastra ( numele si prenumele elevilor, a cadrelor didactice nsotitoare /evaluatoare ) pna la data de 18 aprilie 2010, la una din adresele de email de mai jos:  , sau prin telefon / fax 0235 413003.

Programul activitatilor:

Vineri, 23 aprilie 2010

-  primirea si cazarea participantilor;


Smbata, 24 aprilie 2010
-  ora 9 festivitatea de deschidere;
-  orele 10 - 12 desfasurarea concursului la Liceul Teoretic M.Eminescu;
-  orele 12.30-14 pauza de prnz, vizitarea liceului;
-  orele 14-17 ntlnirea elevilor cu invitati de la Facultatea de Matematica din cadrul Universitatii Al.I.Cuza Iasi; corectarea lucrarilor;
-  ora 18 anuntarea rezultatelor si festivitatea de premiere.

Eventualele propuneri de subiecte, nsotite de rezolvari complete si bareme,vor fi trimise pna la 18 aprilie 2010 la adresele mai sus mentionate.
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefonul 0742775820 ( prof. Veronica Huiban ).


29 august 2009 - Liceul Mihai Eminescu la 50 de promo?ii
 
Programul propus este urm?torul :
 
08:0011:00           Sosirea participan?ilor la Hotel Premier. Socializare, networking.

11:00                      Dezvelirea / inaugurarea bustului profesorului Vasile Dumitrache ( bronz de Gh. Alupoaie )
                               > curtea liceului Mihai Eminescu 

11:30                      Inaugurarea Aleii Vasile Dumitrache ( acolo unde era parcat 1 VS 625 ) dezvelirea pl?cu?elor de strad?

11:45                      Dezvelirea / inaugurarea bustului profesorului ( gips de Gh. Alupoaie ) holul din fa?a sediului
                               Funda?iei Vasile Dumitrache

12:00                      Reinaugurarea tabloului de promo?ie 1974 SM ( ref?cut dup? documente de epoc?... )

12:15                      Vizitarea sediului Funda?iei Vasile Dumitrache ?i a Cabinetului de matematic? Vasile Dumitrache

12:30                      Prezentare members only a c?r?ii  i vreau pe to?i napoi de Gabriela Aevoae, ap?rut? la editura 
                               Integral sub patronajul Funda?iei Vasile Dumitrache

13:30                      Pauz? de cafea, ap? mineral? etc.

14:00                      ntlnirea oficial? a promo?iei SM 74
                               > Cabinetul de matematic? Vasile Dumitrache

16:15                      Deplasare la Hotel Premier

16:30                      Remprosp?tare for?e, cafea, b?uturi u?oare
___________________

18:00  > la sediul Academiei Brl?dene :
 
Liceul la 50 de promo?ii .

Manifestarea se organizeaz? de c?tre Academia Brladean? , Funda?ia Vasile Dumitrache ?i Liceul Mihai Eminescu.

Promo?ia 59 TBD ( Elena Diaconu Monu )
Promotia 64 Prezentare film ( Elena Popoiu )
Promo?ia SM 74 Slide-show, lansarea cu public a c?r?ii i vreau pe to?i napoi  ( Costel Postolache )
Promo?ia 80 TBD ( Gabi Ghidoveanu ) 

Premiile Funda?iei Vasile Dumitrache

25 aprilie 2009  Edi?ia a-II-a concursului de matematic? "Vasile Dumitrache"

Programul activit??ilor:

Vineri, 24 aprilie 2009
- primirea si cazarea participan?ilor;

Smb?t?, 25 aprilie 2009
- ora 9 festivitatea de deschidere;
- orele 10 - 12 desf?surarea concursului la Liceul Teoretic M.Eminescu;
- orele 12.30-14 pauz? de prnz, vizitarea liceului;
- orele 14-17 ntlnirea elevilor cu invita?i de la Facultatea de Matematic? din cadrul Universit??ii Al.I.Cuza Iasi;

- corectarea lucr?rilor;
- ora 18 anun?area rezultatelor ?i festivitatea de premiere.


 

Pentru zilele de 13, 14, 15 septembrie 2008, Funda?ia Vasile Dumitrache organizeaz? la Brlad urm?toarele activit??i :

Smbat? 13 sept 2008 ora 11:00
Parastas (pomenire) organizat de D-na Dumitrache la cimitir .

Duminic? 14 sept 2008 ora 10:30
La sediul Academiei Brl?dene - lansare de carte :
lansarea volumului "Profesorul Vasile Dumitrache sau lec?ia iubirii de ?coal?"

Luni 15 sept 2008 ora 10:00 la Liceul Mihai Eminescu
1. Lansarea volumului "Profesorul Vasile Dumitrache sau lec?ia iubirii de ?coal?"
2. Inaugurarea Cabinetului de Matematic? Vasile Dumitrache
3. Dezvelirea unei pl?ci comemorative dedicat? Profesorului Vasile Dumitrache
4. Lansarea oficial? a site-ului Funda?iei : http://www.vasiledumitrache.org/


Afi?ul de popularizare a evenimentelor

afis_zilele_vd_th
 


User Comments
Your Name / Email Address
Security Check. Please enter this code Listen to code

Caut? pe site
Din galeria foto
Donate via PayPal
Concursuri
7 mai 2011 - Edi?ia a IV-a
24 apr 2010 - Edi?ia a III-a

fvd_blog_sidebar.png