Home arrow Parteneriate
Parteneriate

CONCURSUL INTERJUDE?EAN DE MATEMATIC?
MEMORIALUL „?TEFAN DÎR?U”

     În perioada 12-14 decembrie 2008 , la Vatra Dornei a avut loc cea de-a zecea edi?ie a Concursului Interjude?ean de Matematic? Memorialul „?tefan Dîr?u” , concurs organizat de Liceul Teoretic „Ion Luca”  în parteneriat cu prim?ria Vatra Dornei . La aceast? edi?ie jubiliar? au participat 500 de elevi din Vatra Dornei , Suceava , Bistri?a-N?s?ud , Boto?ani , Câmpulung Moldovenesc , Com?ne?ti , F?lticeni , Gura Humorului , Foc?ani , Ia?i , N?s?ud , Dorna Candreni , ?aru Dornei , Poiana Stampei , Bro?teni , Vaslui (Bârlad) , Constan?a.
     Jude?ul Vaslui a fost reprezentat de Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad prin profesor Maria Iftimie ?i elevii : Popoiu R?zvan ?i T?v?lic? Paul , clasa a IX-a economic . De?i invita?ia a venit cu doar dou? s?pt?mâni înainte de concurs iar subiectele respectau programa M 1 ,  elevii s-au mobilizat exemplar sub îndrumarea d-rei prof. Maria Iftimie ob?inând o men?iune – Popoiu R?zvan ?i o diplom? de participare – T?v?lic? Paul , situat ca punctaj imediat dup? colegul s?u .
     Organizarea, ca ?i cazarea deosebit? au f?cut ca sejurul plin de activit??i s? fie pl?cut . Astfel , profesorii au participat ?i la simpozionul „Strategii de lucru cu elevii supradota?i” , simpozion organizat în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Suceava . Tema a fost interesant? iar dezbaterea plin? de exemple reale din munca profesorilor la catedr? . Am constatat c? acelea?i probleme legate de program? , manuale ?i impactul pe care îl are matematica asupra elevului , sunt actuale în toate localit??ile participante.
     Sprijinul financiar ?i moral acordat de Funda?ia „Vasile Dumitrache” a contribuit la deplasarea ?i participarea în bune condi?ii a mini-lotului reprezentativ.

img_4859

 


User Comments
Your Name / Email Address
Security Check. Please enter this code Listen to code

Caut? pe site
Din galeria foto
Donate via PayPal
Concursuri
7 mai 2011 - Edi?ia a IV-a
24 apr 2010 - Edi?ia a III-a

fvd_blog_sidebar.png